Inwentaryzacja budowy

Przymierzając się do zakupu domu, planując remont bądź przebudowę warto zainteresować się tematem, jakim jest inwentaryzacja. Jest to przedstawienie aktualnego …

Adaptacja poddasza na mieszkanie

W domach jednorodzinnych często w projekcie uwzględnione jest duże poddasze, które może posłużyć do celów mieszkaniowych. Właściciele takich budynków muszą …

Co to jest certyfikacja maszyn?

Proces certyfikacji maszyn obejmuje szereg prac weryfikacyjnych w obrębie konkretnych urządzeń oraz instalacji, celem zbadania ich zgodności z prawnie obowiązującymi …

Kto może certyfikować maszyny?

Certyfikacja maszyn to szereg działań weryfikacyjnych, pozwalających na dokonanie oceny określonych wyrobów pod kątem bezpieczeństwa ich eksploatacji. Komu przysługuje prawo …

Po co certyfikuje się maszyny?

Maszyny certyfikowane są w celu sprawdzenia, czy spełniają określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich eksploatacji. Aspekt ten jest bardzo istotny …