Tag: grzejniki

Rozmieszczenie grzejników

Grzejniki rozmieszczone w pomieszczeniu powinny zapewniać możliwie jak najbardziej równomierny rozkład temperatury powietrza wewnętrznego. W tym celu grzejniki należy w miarę możliwości umieszczać przy ścianie zewnętrznej pod oknami.