Kategoria: Przemysł

Co to jest certyfikacja maszyn?

Proces certyfikacji maszyn obejmuje szereg prac weryfikacyjnych w obrębie konkretnych urządzeń oraz instalacji, celem zbadania ich zgodności z prawnie obowiązującymi normami. Uzyskanie odpowiedniego certyfikatu jest konieczne, aby maszyny te zostały…