Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – kanały wentylacyjne

Pomimo tego, że obecnie niemal na każdym kroku przywiązuje się uwagę nie tylko do tego, co jest budowane, ale również w jaki sposób, to wciąż na wielu budowach można zauważyć zaniedbania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Czym mogą grozić wady w instalacji kanałów wentylacyjnych? Który ich element jest najistotniejszy pod względem ochrony przeciwpożarowej?

Klapy odcinające – niezbędny element wentylacji

Już na samym początku warto podkreślić, że pomimo tego, iż kanały wentylacyjne w każdym budynku powinny składać się z wielu elementów, w tym elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, to największe znaczenie mają tutaj klapy odcinające.

Aspekty prawne

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi (w szczególności paragraf 286 ust. 4), że klapy odcinające są niezbędnym elementem infrastruktury przeciwpożarowej. Ich brak może skutkować nie tylko znacznymi problemami w przypadku wybuchu pożaru już w gotowym i oddanym do użytkowania budynku ze względu na brak podziału instalacji na sektory, ale również powinien już od samego początku uniemożliwiać wydanie decyzji o zakończeniu robót budowlanych i oddaniu takiej nieruchomości budowlanej do użytkowania.

publikuj.com.pl

Jak działa klapa odcinająca?

Na rynku dostępne są dwa rodzaje klap odcinających – klapy automatyczne oraz klapy ręczne. W przypadku klap automatycznych w razie wykrycia zagrożenia, czy to ognia czy też samego dymu, następuje ich samoczynne zamknięcie, co uniemożliwia rozprzestrzenianiu się ognia oraz dymu do innych pomieszczeń za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych. Statystyki straży pożarnej pokazują wyraźnie, że znacznie większe zagrożenie dla zdrowia człowieka stanowi dym i ograniczone pole widzenia, niż same płomienie. W przypadku klap sterowanych ręcznie ich uruchomienie uzależnione jest od reakcji osób przebywających w danym pomieszczeniu z centralą sterownicza.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – to jest ważne!

Podsumowując, bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest niezwykle ważne i wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę konkretnych wymogów dotyczących nie tylko konieczności stosowania określonych rozwiązań przeciwpożarowych, ale również wymogów odnośnie klas ochronnych poszczególnych elementów, należy ocenić pozytywnie. Co prawda obecnie funkcjonujące budynki bardzo często nie spełniają współczesnych norm, to jednak w przypadku ich modernizacji uwzględnia się najnowsze przepisy.

By Redakcja

Mam na imię Mariusz. Z branżą budowlaną związany jestem od lat, również zawodowo. Na blogu publikuję głównie w dziale "Budowa domu", gdzie doradzam najlepsze rozwiązania zarówno początkującym, jak i doświadczonym "budowniczym".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *