Strefy zagrożenia wybuchem w świetle przepisów prawa unijnego

Co roku w Europie dochodzi do ponad 2000 eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, w wyniku których niszczone są urządzenia oraz maszyny, a śmierć ponosi wiele istnień ludzkich. Obecnie w prawodawstwie unijnym wyróżnia się tzw. strefy zagrożenia wybuchem.

Strefa zero

Strefa zagrożenia wybuchem to określony obszar, na którym mogą istnieć substancje palne mieszające się z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, których stężenie mieści się pomiędzy dolną a górną granicą wybuchowości.

Dolna i górna granica wybuchowości

Dolna granica wybuchowości  (DGW) to obszar, na którym panuje najniższe stężenie paliwa w mieszaninie palnej. Poniżej tego stężenia nie jest możliwy zapłon mieszaniny palnej pod wpływem elementu inicjującego ten zapłon. Natomiast górna granica wybuchowości (GGW) to obszar, na którym występuje największe stężenie paliwa w mieszaninie palnej. Powyżej tej granicy nie jest możliwy zapłon mieszaniny w wyniku działania czynnika inicjującego oraz dalsze samoczynne rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach badania.

publikujemy.com.pl

Strefa wybuchowa może występować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obudów urządzeń i instalacji. Dlatego też każdy produkt dystrybuowany na terenie Unii Europejskiej (UE), przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, musi spełniać zasadnicze wymagania zgodne z unijną dyrektywą ATEX. Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles) to akt prawny regulujący wprowadzanie do powszechnego obiegu urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych, komponentów i systemów ochronnych, które są zabezpieczone przed wybuchem. ATEX obowiązuje dla wszystkich urządzeń oraz instalacji ochronnych od lipca 2003 roku.

ATEX reguluje ochronę przed wybuchem m.in. w górnictwie oraz szeroko rozumianym przemyśle, a także obejmuje produkty wykorzystywane na obszarach zagrożonych wybuchem. Mowa tu o produktach takich, jak np.: urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do instalacji zabezpieczających, kontrolnych i regulujących, a także do komponentów stosowanych podczas budowy urządzeń i systemów ochronnych.

ATEX 137

Do dyrektywy ATEX Komisja Europejska uchwaliła dyrektywę uzupełniającą ATEX 137. Jej zadaniem jest regulacja przepisów oraz poprawa warunków odnośnie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników, którzy mogą mieć styczność z atmosferą o właściwościach wybuchowych. ATEX 137 to przede wszystkim regulacja minimalnych wymogów pod względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także wydzielenie obszarów, w których występuje ryzyko eksplozji.

By Redakcja

Mam na imię Mariusz. Z branżą budowlaną związany jestem od lat, również zawodowo. Na blogu publikuję głównie w dziale "Budowa domu", gdzie doradzam najlepsze rozwiązania zarówno początkującym, jak i doświadczonym "budowniczym".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *