Kto może certyfikować maszyny

Certyfikacja maszyn to szereg działań weryfikacyjnych, pozwalających na dokonanie oceny określonych wyrobów pod kątem bezpieczeństwa ich eksploatacji. Komu przysługuje prawo do nadawania odpowiednich certyfikatów?

Ocena zgodności ATEX

Utrzymanie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, w których strefach zagrożenia wybuchem użytkowane są maszyny użytkowe jest bardzo istotne. Wymogi związane z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu tych urządzeń są wyjątkowo restrykcyjne i ściśle ustalone. Ich zbagatelizowanie lub pominięcie może doprowadzić do zagrożenia ludzkiego życia oraz zdrowia. Aby unormować poszczególne wymagania, w UE utworzona została dyrektywa ATEX określająca wszystkie zasady pracy w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem. Uzyskanie pozytywnej oceny zgodności ATEX jest warunkiem otrzymania stosowanego certyfikatu, a także pozwala uniknąć wielu potencjalnie groźnych sytuacji.

budowlanka24.pl

Kto zajmuje się certyfikacją maszyn?

Przeprowadzaniem weryfikacji maszyn zajmują się odpowiednie ośrodki, organy i jednostki certyfikacyjne. Dzięki fachowemu przygotowaniu, są w stanie wykonać rzetelne badania w zakresie poszczególnych parametrów maszyny oraz poddać jej stan dokładnej analizie. Usługobiorcy nakreślane są wszystkie wymagania, które należy spełnić przed rozpoczęciem procesu weryfikacji. Tworzona jest liczba potrzebnych dokumentów, dzięki czemu producent maszyn nie traci czasu na samodzielne ich kompletowanie. Wszystkie wątpliwości i nieścisłości mogą być szybko wyjaśnione, co pozwala na zaoszczędzenie znacznych nakładów finansowych, np. w przypadku próby nadania certyfikacji we własnym zakresie. Kiedy certyfikacja maszyn zostanie zakończona, nadawane są stosowne certyfikaty, pozwalające na dopuszczenie ich do obrotu.

Jak przebiega certyfikacja maszyn?

Proces certyfikacji rozpoczyna się od rozpoznania wymagań względem weryfikowanego typu maszyny, a także skrupulatnego przeglądu dostępnej dokumentacji. Następnie przeprowadzana jest szczegółowa analiza maszyn pod kątem poziomu bezpieczeństwa oraz podstawowych zasad higieny pracy, zgodnie z obowiązującą dyrektywą. Jeżeli maszyna nie spełnia narzuconych wymagań, w ramach certyfikacji klientom zwykle udzielane jest merytoryczne wsparcie w zakresie atestacji. Zapoznanie się z odpowiednimi informacjami pozwala na szybką reakcję oraz naniesienie niezbędnych zmian, które w ostateczności pozwalają na dopuszczenie maszyny do obrotu. W ten sposób usługa realizowana jest zgodnie ze swoim prawnym uzasadnieniem.

By Redakcja

Mam na imię Mariusz. Z branżą budowlaną związany jestem od lat, również zawodowo. Na blogu publikuję głównie w dziale "Budowa domu", gdzie doradzam najlepsze rozwiązania zarówno początkującym, jak i doświadczonym "budowniczym".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *