Tag: grzejnik

Rozmieszczenie grzejników

Grzejniki rozmieszczone w pomieszczeniu powinny zapewniać możliwie jak najbardziej równomierny rozkład temperatury powietrza wewnętrznego. W tym celu grzejniki należy w miarę możliwości umieszczać przy ścianie zewnętrznej pod oknami.

Ogrzewać prądem!?

Budujemy drewniany dom szkieletowy bez piwnic. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru systemu centralnego ogrzewania. W naszej miejscowości nie ma gazu ziemnego. Ze względu na brak pomieszczenia technicznego, nie mamy też…