Ciepło przenoszone przez instalację ogrzewania centralnego z kotłowni oddawane jest do pomieszczenia przez element urządzenia ogrzewczego- grzejnik. Jeżeli elementem, przekazującym ciepło jest część powierzchni przegrody pomieszczenia (stropu, ściany itp. ) wówczas nazywa się go płaszczyzną grzewczą.

W zależności od sposobu przekazywania ciepła do pomieszczenia rozróżnia się grzejniki: konwekcyjne i promieniujące:

Grzejniki konwekcyjne: przekazują przeważającą część ciepła powietrzu pomieszczenia poprzez konwekcję; zalicza się do nich kaloryfery z ogniw żeliwnych i stalowych, grzejniki z rur gładkich i żebrowych, konwektory, kaloryfery płaszczyznowe stalowe lub betonowe

Grzejniki promieniujące: przekazują przeważającą część ciepła przez napromieniowanie przegród pomieszczenia; zalicza się do nich płaszczyzny ogrzewcze i płyty promieniujące podwieszone w górze pomieszczenia .

Wielkościami określającymi wydajność cieplną urządzenia takiego jak grzejnik są jego powierzchnia ogrzewalna oraz współczynnik przenikania ciepła K.

Powierzchnią ogrzewalną grzejników nazywa się tą część powierzchni, która kontaktuje się z powietrze w pomieszczeniu ogrzewanym, liczymy ją w metrach kwadratowych.

Współczynnik przenikania ciepła K określa ilość ciepła, jaką przekazuje 1 metr kwadratowy powierzchni ogrzewalnej w ciągu 1 godziny, przy różnicy temperatur czynnika grzewczego i powietrza w pomieszczeniu równej 1 stopniowi Celsjusza.

Wartość współczynnik przenikania ciepła K zależy od:

  • wysokość na której znajduje się grzejnik i jego położenie
  • kształtu powierzchni ogrzewalnej
  • możliwości przekazywania ciepła drogą promieniowania
  • ilości i rodzaju czynnika grzejnego przepływającego przez grzejnik
  • różnicy temperatur między czynnikiem grzejnym i powietrzem w pomieszczeniu
  • materiału i rodzaju ścianek oddzielających czynnik grzejny od pomieszczenia

By Redakcja

Mam na imię Mariusz. Z branżą budowlaną związany jestem od lat, również zawodowo. Na blogu publikuję głównie w dziale "Budowa domu", gdzie doradzam najlepsze rozwiązania zarówno początkującym, jak i doświadczonym "budowniczym".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.