Po co certyfikuje się maszyny

Maszyny certyfikowane są w celu sprawdzenia, czy spełniają określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich eksploatacji. Aspekt ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zarówno producentów oraz importerów, jak i użytkowników urządzenia lub instalacji. Nie bez znaczenia pozostaje odpowiedzialność karna i cywilna za ewentualne szkody, które wyrządzone zostałyby w wyniku dopuszczenia do obrotu maszyny nie spełniającej zasadniczych wymogów.

Weryfikacja bezpieczeństwa maszyn

Profes certyfikacji pozwala na sprawdzenie, czy maszyna zapewnia użytkownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa. Układ sterowania badany jest pod kątem zapobiegania sytuacji zagrożenia, włącznie z oceną ryzyka doprowadzenia do sytuacji niebezpiecznej w wyniku błędów ludzkich lub awarii sprzętu. Sprawdzana jest widoczność i funkcjonalność urządzeń sterujących, a także ich oznakowanie. Prace weryfikacyjne pozwalają na zbadanie, czy zapewniona została niezawodność urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Badana jest także sprawność instalacji odpowiedzialnych za zatrzymanie maszyny oraz obecność opcji zatrzymania awaryjnego, a także poziomu ich niezawodności.

budujemydom.info

Certyfikacja maszyn

W procesie certyfikacji sprawdzana jest adekwatność ruchomych elementów urządzeń zabezpieczających względem siły zagrożenia, a także rodzaj ich konstrukcji. Badana jest także konstrukcja osłon, pod katem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania danej maszyny. Weryfikacji ulega poziom ochrony instalacji elektrycznych przed porażeniem prądem elektrycznym oraz jej skuteczność. Certyfikacja maszyn pozwala również na zbadanie ryzyka wystąpienia elektryczności statycznej oraz emisji do środowiska czynników szkodliwych dla zdrowia, np. promieniowania, zapylenia czy hałasu. Sprawdzany jest nie tylko ich poziom, ale również obecność rozwiązań dodatkowych, zapewniających odpowiednią przed nimi ochronę. Weryfikowana jest również prawidłowość oznakowania maszyny.

Kontrola oceny zgodności

Producenci i importerzy muszą pamiętać, że obowiązek wywiązywania się z wymogów certyfikacji maszyn podlega kontroli. Zajmują się tym odpowiednie instytucje odpowiedzialne za nadzór rynku, a także kilka wyspecjalizowanych organów. Kontroli dokonać mogą także nabywcy maszyn, jeżeli w trakcie ich użytkowania odnotują wady predysponujące wyrób do zwrotu lub nawet wycofania z rynku. Istotne są także wszelkie wypadki z udziałem maszyn, urządzeń oraz instalacji. Zdarzenia te zwykle badane są przez policję i prokuraturę, a także odpowiednie organy inspekcji oraz dozoru.

By Redakcja

Mam na imię Mariusz. Z branżą budowlaną związany jestem od lat, również zawodowo. Na blogu publikuję głównie w dziale "Budowa domu", gdzie doradzam najlepsze rozwiązania zarówno początkującym, jak i doświadczonym "budowniczym".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *