bezpieczeństwo pożarowe

Od momentu jej opracowania, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zachowuje swoją ważność tylko przez określony czas. Okres ten obowiązuje także od daty ostatniej aktualizacji, jeżeli w jej trakcie nie miały miejsca modyfikacje wpływające na ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej danym obiekcie. W przypadku zaistnienia takich zmian lub upływu okresu ważności, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać koniecznie zaktualizowana.

Kiedy należy dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z uchwalonym 7 czerwca 2010 roku rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata. Dotyczy to zarówno budynków, jak i pozostałych obiektów budowlanych oraz terenów. Aktualizacja okresowa wykonywana musi być niezależnie od tego, czy w budynku przeprowadzane zostały jakiekolwiek modyfikacje.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a zmiany w obiekcie

Aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy przeprowadzić także przy zmianach mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich modyfikacje zarówno procesu technologicznego, jak i metod eksploatowania obiektu. Dotyczy to na przykład dokonywanych remontów oraz zmian w układzie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń, a także sposobu ich użytkowania oraz modyfikowania wyposażenia pod względem urządzeń przeciwpożarowych. Instrukcja musi zostać poddana aktualizacji niezależnie od czasu, jaki upłynął od poprzedniej korekty. Należy uwzględnić w niej wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem danego obiektu. Pod uwagę brane muszą być również przepisy określające bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które mogły w tym okresie ulec zmianom.

bezpieczeństwo pożarowe

Karta aktualizacyjna

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obejmuje przede wszystkim wprowadzenie poprawek do części opisowej oraz naniesienie zmian w części graficznej. Integralnym elementem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna być karta aktualizacyjna. Należy na niej umieścić informację o dacie dokonania aktualizacji, a także zakresie nanoszonych zmian. Niezbędne są również dane dotyczące osoby dokonującej aktualizacji oraz jej własnoręczny podpis. Cena takiej operacji zależy od powierzchni budynku, dostarczonej dokumentacji projektowej oraz obecności aktualnych rzutów poszczególnych kondygnacji. Zazwyczaj koszty aktualizacji są niższe, gdy przeprowadzają ją specjaliści odpowiedzialni za wykonanie opracowania całej instrukcji.

By Redakcja

Jestem młodszą redaktorką. Ogarniam przede wszystkim dział związany z aranżacją i projektowaniem wnętrz, gdzie staram się zaszczepić czytelnikom nowoczesne spojrzenie na własne wnętrze. Największym podziękowaniem za treści są komentarze ostawiane pod nimi ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *