Kategoria: Przemysł

Trybuny sportowe i ich rola

Budowanie obiektów sportowych to bardzo odpowiedzialne i wielkie przedsięwzięcie, gdyż trzeba pamiętać o tym, że budując np. stadion musimy zapewnić bezpieczeństwo osobom, które przychodzą na mecz w celu oglądniecie rozrywek…

Hałas w pracy

Hałas w środowisku pracy jest jednym z czynników, który wpływa szkodliwie na organizm. Uszkadza słuch, a nawet może doprowadzić do jego utraty. Ponadto stwierdzono, że hałas nie tylko naraża na…

Prace na wysokości

Czynności wykonywane powyżej 2m nad poziomem terenu jest określana w polskim prawie jako praca na wysokości. Nieodpowiednie przeszkolenie czy uszkodzony sprzęt może nieść za sobą spore zagrożenie dla zdrowia.

Spawalnictwo

Spawalnictwo jest obecnie jedną z najlepiej rozwijających się branż zarówno na świecie jak i w Polsce. Polega na trwałym połączeniu części danych przedmiotów przez miejscowe roztopienie powierzchni stykowych z dodawaniem…