Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami to działalność, która polega na obsłudze konkretnej nieruchomości poprzez administrowanie nią i kierowanie wszystkimi niezbędnymi pracami technicznymi i konserwacyjnymi. Osoba zajmująca stanowisko zarządcy często również zajmuje się doradztwem z zakresu posiadania różnego rodzaju nieruchomości.

Aspekty prawne zarządzania nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową, która polega na wykonywaniu czynności zleconych przez właściciela, tj. prowadzeniu i nadzorowaniu obsługi nieruchomości, planowaniu krótko- i długookresowych celów i sposobów rozwoju nieruchomości oraz doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością. Zawód zarządcy jest  regulowany ustawą o gospodarce nieruchomościami, która opisuje podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tej dziedzinie. Aby móc objąć stanowisko zarządcy nieruchomościami, niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji i uprawnień w postaci licencji uprawniającej do wykonywania tego zawodu.

Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości, która uprawnia do prowadzenia działalności w tym zakresie, należy spełniać kilka ustawowych warunków. Przede wszystkim zarządcą nieruchomościami może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która posiada ubezpieczenie OC dla osób wykonujących czynności zarządzania nieruchomościami. Ponadto taka osoba musi posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami (lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami) oraz odbyć udokumentowaną praktykę.

Zarządca nieruchomości Lemmonhouse.pl

LemmonHouse Sp. z o.o. to profesjonalna agencja zarządzania nieruchomościami, która zajmuje się administrowaniem nowoczesnymi kompleksami mieszkalnymi i biurowymi. Wykwalifikowani zarządcy, wspierani przez nowoczesne systemy informatyczne, są w stanie sprostać wymaganiom nowoczesnych nieruchomości klasy A. Ponadto działalność firmy jest wspomagane przez rzetelnych prawników, inspektorów nadzoru budowlanego, ekipy remontowe oraz doświadczone serwisy sprzątające.

Firmę LemmonHouse na rynku wyróżnia przede wszystkim: w pełni zindywidualizowane i elastyczne podejście do nieruchomości, doskonali zarządcy z wieloletnim doświadczeniem w branży, rzetelnie prowadzona rachunkowość, pełna obsługa prawne oraz efektywne egzekwowaniu roszczeń z tytułu rękojmi. Ponadto firma posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami o zróżnicowanej, nierzadko skomplikowanej strukturze własnościowej, które zostały wyposażone w najnowocześniejsze instalacje i rozwiązania techniczne o dużej powierzchni.

By Redakcja

Jestem młodszą redaktorką. Ogarniam przede wszystkim dział związany z aranżacją i projektowaniem wnętrz, gdzie staram się zaszczepić czytelnikom nowoczesne spojrzenie na własne wnętrze. Największym podziękowaniem za treści są komentarze ostawiane pod nimi ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *