Elementy stalowe w palisadach charakteryzują się znaczną nośnością konstrukcyjną z jednoczesną możliwością dostosowania sztywności przekroju do przenoszenia prostych i złożonych układów obciążenia, tj. wciskania, wyciągania, zginania, ścinania lub złożonych układów obciążenia (wciskanie ze zginaniem i ścinaniem).

 

aaaaaElementy palisad i palisady wykazują się znaczną odpornością na oddziaływania wyjątkowe (np. uderzenia statków lub oddziaływanie kry w czasie lodochodu). W odniesieniu do palisad stalowych często używa się najczęściej niczym nieuzasadnionych argumentów dotyczących braku możliwości przenoszenia obciążeń pionowych lub małej sztywności obudowy. Palisady stalowe charakteryzują się dużą elastycznością technologiczną i konstrukcyjną w kształtowaniu tych parametrów. Mogą mieć zarówno bardzo dużą, jak i bardzo małą nośność lub sztywność podparcia w kierunku pionowym oraz bardzo małą do bardzo dużej sztywność poziomą. Najwięcej w tym zakresie zależy od przyjętej koncepcji projektowej, rozwiązania konstrukcyjnego palisady, właściwego doboru metody pogrążania i kolejności robót. Inną nośnością charakteryzować się będą:

  • grodzice wciskane i wibrowane;
  • palisada z grodzic wbijanych pojedynczych i sparowanych;
  • palisada z pali podpłukiwanych wodą i zaczynem cementowym itd.

Podobna sytuacja dotyczy sztywności poziomej, która będzie inna dla:

  • grodzic U i Z o tym samym nominalnym wskaźniku wytrzymałości;
  • grodzic U sparowanych i pojedynczych;
  • palisad kombinowanych;
  • palisad wspornikowych i podpartych (sztywność efektywna);
  • palisad zwieńczonych i niezwieńczonych, itd.

Szczególnie nietrafiony jest często powtarzany zarzut dotyczący ograniczonej sztywności poziomej palisady. Tak naprawdę sztywność palisady ma bardzo duże znaczenie przy obudowach wspornikowych. W przypadku zabezpieczeń głębokich wykopów w układach podpartych znaczenie tego parametru jest mniejsze niż w palisadach wspornikowych, a o sztywności efektywnej obudowy wykopu w większym stopniu decyduje liczba poziomów i sposób podparcia (aktywny/bierny) oraz
prawidłowo przyjęte etapowanie robót. Wykonane zostały z sukcesem palisady z grodzic stalowych o typowym wskaźniku (np. 1700cm3) zabezpieczające wykop o głębokości kilku, a nawet kilkunastu metrów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy bez podbijania sąsiednich obiektów, a jedynie przy prawidłowo przyjętym (i przestrzeganym!) etapowaniu robót oraz wykorzystaniu rozpór/kotew sprężonych.

Materiał pochodzi ze strony http://www.aarsleff.com.pl.

By Redakcja

Mam na imię Mariusz. Z branżą budowlaną związany jestem od lat, również zawodowo. Na blogu publikuję głównie w dziale "Budowa domu", gdzie doradzam najlepsze rozwiązania zarówno początkującym, jak i doświadczonym "budowniczym".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *