Niejednokrotnie stajemy przed wyborem fundamentu dla realizowanego obiektu budowlanego. Aby dokonać właściwego wyboru należy znać się przynajmniej główne rodzaje fundamentów.

Zasadniczo fundamenty dzielimy na bezpośrednie oraz pośrednie. Kiedy stosować jedne, a kiedy stosować drugie? Odpowiedź uzależniona jest od wielu czynników i uzyskujemy ją w drodze projektowania przyszłego obiektu budowlanego. Na pewno należy wykonać stosowne badania gruntu i ocenić jego spoistość, uziarnienie, plastyczność. Uzyskane wyniki służą następnie jako dane do wykonania niejednokrotnie skomplikowanych obliczeń i analizy różnych wykresów. Istotne przy wyborze rodzaju fundamentu są obciążenia jakie ma w przyszłości udźwignąć fundament. Należy tak projektować aby w przyszłości obciążenia zadane przez fundament na podłoże nie przekroczyły jego nośności.

Wspomniane już dwa zasadnicze rodzaje posadowień: posadowienie pośrednie oraz posadowienie bezpośrednie rozróżnia zasadniczy fakt. Mianowicie posadowienie bezpośrednie przekazuje obciążenia bezpośrednio na nośną warstwę podłoża gruntowego, gdy tymczasem posadowienie pośrednie wykorzystuje  konstrukcyjne rozwiązania wprowadzane w grunt, które przenoszą obciążenia na głębiej położoną warstwę nośną podłoża gruntowego. Na rynku występują firmy budowlane specjalizujące się w wykonywaniu fundamentów pośrednich. Najczęściej są to roboty związane z wykonywaniem pali.

Inny kryterium podziału fundamentów jest ich głębokość. I tak rozróżniamy fundamenty głębokie oraz płytkie. Do płytkich zaliczamy oczywiście fundamenty bezpośrednie. Jeżeli warstwa nośna podłoża gruntowego zlokalizowana jest głębiej to głównie fundamenty pośrednie. Przy wyborze głębokości fundamentów z pewnością istotna jest głębokość przemarzania gruntów oraz zwierciadło wody gruntowej.

Te i wiele innych czynników należy brać pod uwagę przy wyborze projektowanego fundamentu. Należy zaznaczyć, że projektowanie fundamentów a następnie ich realizacja jest bardzo odpowiedzialnym przedsięwzięciem. Nie wolno lekceważyć tego istotnego etapu i z pewnością zarówno projektowanie fundamentów jak i realizację robót fundamentowych należy powierzyć ludziom zajmującym się tym zawodowo i odpowiedzialnie.

By master

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *