Fundamentowanie bezpośrednie

Niejednokrotnie stajemy przed wyborem fundamentu dla realizowanego obiektu budowlanego. Aby dokonać właściwego wyboru należy znać się przynajmniej główne rodzaje fundamentów.

Zasadniczo fundamenty dzielimy na bezpośrednie oraz pośrednie. Kiedy stosować jedne, a kiedy stosować drugie? Odpowiedź uzależniona jest od wielu czynników i uzyskujemy ją w drodze projektowania przyszłego obiektu budowlanego. Na pewno należy wykonać stosowne badania gruntu i ocenić jego spoistość, uziarnienie, plastyczność. Uzyskane wyniki służą następnie jako dane do wykonania niejednokrotnie skomplikowanych obliczeń i analizy różnych wykresów. Istotne przy wyborze rodzaju fundamentu są obciążenia jakie ma w przyszłości udźwignąć fundament. Należy tak projektować aby w przyszłości obciążenia zadane przez fundament na podłoże nie przekroczyły jego nośności.

Wspomniane już dwa zasadnicze rodzaje posadowień: posadowienie pośrednie oraz posadowienie bezpośrednie rozróżnia zasadniczy fakt. Mianowicie posadowienie bezpośrednie przekazuje obciążenia bezpośrednio na nośną warstwę podłoża gruntowego, gdy tymczasem posadowienie pośrednie wykorzystuje  konstrukcyjne rozwiązania wprowadzane w grunt, które przenoszą obciążenia na głębiej położoną warstwę nośną podłoża gruntowego. Na rynku występują firmy budowlane specjalizujące się w wykonywaniu fundamentów pośrednich. Najczęściej są to roboty związane z wykonywaniem pali.

Inny kryterium podziału fundamentów jest ich głębokość. I tak rozróżniamy fundamenty głębokie oraz płytkie. Do płytkich zaliczamy oczywiście fundamenty bezpośrednie. Jeżeli warstwa nośna podłoża gruntowego zlokalizowana jest głębiej to głównie fundamenty pośrednie. Przy wyborze głębokości fundamentów z pewnością istotna jest głębokość przemarzania gruntów oraz zwierciadło wody gruntowej.

Te i wiele innych czynników należy brać pod uwagę przy wyborze projektowanego fundamentu. Należy zaznaczyć, że projektowanie fundamentów a następnie ich realizacja jest bardzo odpowiedzialnym przedsięwzięciem. Nie wolno lekceważyć tego istotnego etapu i z pewnością zarówno projektowanie fundamentów jak i realizację robót fundamentowych należy powierzyć ludziom zajmującym się tym zawodowo i odpowiedzialnie.

Dodaj komentarz