W naszym państwie nadal brakuje przepisów dla technologii lekkiego budownictwa szkieletowego. Mimo iż budownictwo szkieletowe stanowi mniej więcej 5% całości jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, władze nie podjęły tematu opracowania krajowych przepisów w tym zakresie. Brak warunków technicznych wykonywania i odbioru robót dla lekkiego budownictwa szkieletowego sprawia, iż kilka firm buduje domy szkieletowe według własnego uznania i przekonania. Niestety, nie w każdym momencie w zgodzie z wymogami technologii stosowanej od lat w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, choćby jak się reklamują budują w technice „amerykańskiej” czy „kanadyjskiej”. Niestety wyłącznie tak twierdzą, że nie jest to zgodne z prawdą to już inna sprawa. Nadal liczą na naiwność, który nie czyta „Muratora”, który nie ma dostępu do „Lekkiego Budownictwa Szkieletowego”, który nie jest zorientowany w wymogach technice budownictwa szkieletowego.

Uwaga ta nie tyczy się, na szczęście, wszystkich firm wykonawczych. Są bowiem, choć w nie licznej ilości, spółki, które całkowicie przestrzegają zaleceń technologii; stosują drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane, stosują wiatroizolację i styropian ryflowany, przestrzegają układu warstw ściany zewnętrznej, dbają o właściwy wybieranie materiałów. Takim firmom można zaufać, można i powinno się powierzyć budowę swojego domu.

Nie można jednak powierzyć tworzenia lokal mieszkalny firmom, które budują mieszkania z drewna „spod piły” – niesuszonego komorowo i nie struganego, które zamiast paroizolacji czy wiatroizolacji stosują przypadkową folię czy także kleją styropian wprost do płyty poszycia. Takich korporacji powinno się unikać.

10 przykazań dla budownictwa szkieletowego, które prezentuję powstało w oparciu o fachową literaturę północno amerykańską, w tym „National Housing Code of Canada and Illustrated Guide”, (aktualne kanadyjskie przepisy budowlane), czy „Architectural Graphic Standards”, a też w oparciu o bieżąca literaturę, głównie amerykańską: „Fine Homebuilding”, „The Journal of Light Construction” czy „Professional Builder”.

Przedstawione tu 10 przykazań omawia wyłącznie pobieżnie główne zagadnienia technologii lekkiego budownictwa szkieletowego. W najbliższym czasie „w poszerzonej wersji, ukaże się w osobnym wydaniu. Sądzę, iż wydanie to, wypełni lukę, jaka cały czas istnieje w polskim niemal budowlanym, w zakresie technologii lekkiego budownictwa szkieletowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *