Tag: pracownik

Hałas w pracy

Hałas w środowisku pracy jest jednym z czynników, który wpływa szkodliwie na organizm. Uszkadza słuch, a nawet może doprowadzić do jego utraty. Ponadto stwierdzono, że hałas nie tylko naraża na…