Bardzo ciekawym, wręcz kluczowym problemem, który stoi przed projektantami hal stalowych jest właściwe obudowanie i ocieplenie tych obiektów. Lekkie hale stalowe są zwykle kryte i obudowywane falistymi lub fałdowymi płytami ze stali, aluminium, ocieplonymi najczęściej płytami z wełny mineralnej, styropianu, szkła piankowego lub korka. Stosowane są również płyty warstwowe.

Na ocieplenie płyt falistych i fałdowych oraz na rdzeń płyt warstwowych przydatne są lekkie materiały termoizolacyjne, wykazujące wytrzymałość mechaniczną, która umożliwia chodzenie po dachu, względnie powiązanie poszczególnych warstw, mały ciężar objętościowy oraz niski współczynnik przewodności cieplej. Aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania hal stalowych, materiały stosowane w celu termoizolacji, powinny one być także odporne na zawilgocenie, palność, podwyższone temperatury oraz zagrzybienie i gnicie.

Wyboru konkretnego materiału dokonuje generalny wykonawca inwestycji. Na ocieplenie stosuje się najczęściej płyty z wełny mineralnej na lepiszczu syntetycznym. Wyróżnia się płyty miękkie, półtwarde i twarde, różniące się głównie twardością i ściśliwością oraz masą objętościową. Hale stalowe mogą być ocieplane również przy użyciu pianek poliuretanowych, pianofoli, płyt korkowych, płyt pilśniowych porowatych, płyt paździerzowych oraz szkła piankowego.

By drstein