Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie opiera się na kilku kluczowych czynnikach. Mówi się więc o znaczeniu odpowiednio przemyślanego i wykonanego projektu, o właściwej konstrukcji, niestwarzającej zagrożenia instalacji elektrycznej, a także o wiedzy mieszkańców lub użytkowników obiektu na temat zachowania w przypadku wybuchu oraz pożaru. Jednak prawdopodobnie najistotniejszym czynnikiem wpływającym na poziom bezpieczeństwa pożarowego jest użycie odpowiednich materiałów budowlanych.

Znaczenie materiałów budowlanych w bezpieczeństwie pożarowym

Materiały budowlane spełniające wymogi bezpieczeństwa pożarowego powinny cechować się dużą odpornością na ogień. Właściwości te szczególnie duże znaczenie mają w początkowej fazie rozwoju pożaru. To właśnie w tym momencie decydują się tak naprawdę dalsze losy budynku, w którym powstało niekontrolowane zarzewie ognia. Jeśli zarzewie to będzie powstrzymywane odpowiednio długo lub jeśli ogień nie znajdzie dla siebie tzw. „punktów zaczepienia”, pożar może zostać stosunkowo łatwo ugaszony lub też w ogóle się nie rozwinie. Aby jednak doszło do tak pożądanej przez przepisy bezpieczeństwa pożarowego sytuacji, ogień musi już na samym początku zetknąć się z materiałami odpowiedniego rodzaju – takimi, które nie staną się dla niego łatwym paliwem i jednocześnie nośnikiem.

Bezpieczeństwo pożarowe w przepisach

Ogień w budynku stanowi niezwykle poważne zagrożenie. Jeśli nie znajdzie dla siebie żadnych przeszkód, może rozwinąć się w niezwykle szybkim tempie i nie tylko spowodować ogromne straty materialne, ale i sprowadzić realną groźbę dla zdrowia i życia ludzi. Aby temu zapobiec ustanowiono przepisy znane pod zbiorczą nazwą „bezpieczeństwo pożarowe”, które zawierają liczne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i które muszą być każdorazowo uwzględniane zarówno podczas wykonywania projektu budynku, jaki i w trakcie jego eksploatacji.

W ramach bezpieczeństwa pożarowego ustalono m. in. wymagania dotyczące wszelkich materiałów budowlanych. Wymagania te mogą różnić się między sobą w zależności od rodzaju i przeznaczenia budynku, jednak opisywane są według jednej, ustalonej i znanej szeroko klasyfikacji.

Klasyfikacja materiałów budowlanych

W obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego stosuje się podział materiałów budowlanych według stopnia ich palności oraz właściwości pożarowych. Obecnie funkcjonujące przepisy techniczno-budowlane rozróżniają więc:

  • materiały niepalne;
  • materiały palne – w tej grupie wyróżniamy dodatkowo materiały niezapalne, materiały trudno zapalne, materiały zapalne, nierozprzestrzeniające ognia, słabo rozprzestrzeniające ogień oraz samogasnące.

Należy zwrócić uwagę, że klasyfikacja ta wyraźnie różni się od podziału przyjętego w pozostałych krajach europejskich.

By Redakcja

Jestem młodszą redaktorką. Ogarniam przede wszystkim dział związany z aranżacją i projektowaniem wnętrz, gdzie staram się zaszczepić czytelnikom nowoczesne spojrzenie na własne wnętrze. Największym podziękowaniem za treści są komentarze ostawiane pod nimi ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *