Inklinometry umożliwiają prowadzenie pomiarów geotechnicznych. Wykorzystywane są przede wszystkim do monitoringu głębokich warstw podłoża. Zastosowanie znajdują podczas prowadzenia robót budowlanych na głębokościach poniżej powierzchni terenu czy w monitoringu stateczności zboczy. Można dzięki nim kontrolować wychylenia robót przemysłowych i drogowych, a także ścian szczelinowych i skalnych oraz obiektów zabytkowych.

Monitorowanie zmian

Inklinometr pozwala na sprawdzenie wychyleń kątowych w dowolnym punkcie i przeprowadzenie monitoringu ewentualnych przemieszczeń i odkształceń wewnątrz podłoża gruntowego. Celem badań jest sprawdzenie, czy doszło do ewentualnych deformacji, jaka jest ich wielkość, głębokość i w jakim przedziale czasu zaszły. Instalacje inklinometryczne mogą być montowane zarówno w samych gruncie, jak i w konstrukcji.

Pomiary pionowe i poziome

W pomiarach wykorzystywane są inklinometry pionowe i poziome. Te pierwsze pozwalają określić stateczność konstrukcji oporowych, skarp, obudów wykopów. Używane są do monitorowania deformacji o charakterze poziomym w zaporach ziemnych i nasypach, podczas tunelowania. Wykorzystywane są również do badania osuwisk.

Inklinometry poziome stosowane są do mierzenia przemieszczania się terenu w kierunku poziomym czyli jego osiadanie lub podnoszenie się.

Precyzja i wytrzymałość

Współczesne inklinometry są bardzo precyzyjnymi przyrządami pomiarowymi. Pozwalają na bezstykowy pomiar odchylenia od pionu w sposób absolutny. Gwarantują wysoką dokładność i rozdzielczość pomiaru. Obudowy inklinometrów zazwyczaj są dostosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych – są odporne na korozję czy wilgoć.

 

Artykuł powstał dzięki: Metris Sp. z o.o.

By Redakcja

Jestem młodszą redaktorką. Ogarniam przede wszystkim dział związany z aranżacją i projektowaniem wnętrz, gdzie staram się zaszczepić czytelnikom nowoczesne spojrzenie na własne wnętrze. Największym podziękowaniem za treści są komentarze ostawiane pod nimi ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *