Świadectwo, potocznie często zwane certyfikatem energetycznym, jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Certyfikat energetyczny dla nowego budynku jest wykonywany na zakończenie budowy. Po zakończonej budowie należy dołączyć go do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku budynków już istniejących świadectwo energetyczne będzie nam potrzebne dopiero wtedy gdy zdecydujemy się sprzedać lub wynająć naszą nieruchomość. Od 1 stycznia 2009 na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej nowemu nabywcy lub najemcy.

Świadectwo energetyczne wykonywane jest na podstawie dokumentacji budowlanej, w przypadku nowych inwestycji nie będzie z tym problemu natomiast przy starszych budynkach mogą się pojawiać kłopoty wynikające z braku dokumentacji. W takich przypadkach obligatoryjnie należy wykonać inwentaryzację certyfikowanej nieruchomości i dokładną analizę termoizolacji budynku.

Sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. W rozporządzeniu tym także podano metodologię obliczania takiej charakterystyki energetycznej oraz wzór świadectwa charakterystyki energetycznej.

Charakterystykę energetyczną określa się na podstawie obliczonego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku ocenianego EP. Wskaźnik EP [kWh/m2rok] obejmuje całość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla celów związanych z użytkowaniem nieruchomości, jak np. ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Należy pamiętać, iż wskaźnik EP obliczany jest na podstawie standardu budynku, jego przeznaczenia, jakości materiałów z jakich został wybudowany oraz sprawności zastosowanych instalacji, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii . Tak więc nie jest to absolutnie wartość którą możemy odczytywać z naszych liczników.

Rozporządzenie, oprócz wskaźnika EP wprowadza również wskaźnik EK. Jest to współczynnik określający obliczeniową ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku, z uwzględnieniem sprawności systemów wytwarzających ciepło i ciepła wodę użytkową.

Przepisy wprowadzające wymóg wykonywania świadectw energetycznych niewątpliwie wpływają na świadomość społeczną, a to oznacza korzyści na przykład dla nabywców nieruchomości. Będą oni mogli podjąć decyzję o zakupie, znając faktyczne zapotrzebowanie energetyczne budynku niezależne od rodzaju medium zasilającego i porównywać je z innymi oferowanymi budynkami czy lokalami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *